Astronomie kolem nás

Test pro základní školy

 

 

 1. Označ (klikni na) místo na následujícím obrázku, ve kterém se musí nacházet Měsíc, aby jej bylo možno ze Země pozorovat ve fázi zvané nov.

 2. (Na obrázku je pohled na Zemi od severního pólu.) 3. Čím je způsobeno střídání ročních období (jaro, léto, podzim a zima)?
 4. Gravitačním působením Měsíce
  Sklonem osy rotace Země od roviny její oběžné dráhy kolem Slunce
  Změnou vzdálenosti Země od Slunce, která je důsledkem eliptické dráhy Země kolem Slunce
  Změnami v proudění mořské vody v oceánech. V našich oblastech jde zejména o změny Golfského proudu.

 5. Doplň údaje v následujících větách:
 6. Jednou z jednotek, kterou se měří ve vesmíru, je světelný rok. Tato jednotka představuje vzdálenost, kterou urazí světlo (pohybující se rychlostí c = 300 000 km.s-1) za 1 . V jednotkách SI je to vzdálenost  km.
  (Číslo napiš v běžném tvaru - s příslušným počtem nul.)

 7. Jak dlouho k nám na Zem letí světlo od povrchu Slunce?
 8. Přesně 1 den
  O trochu déle než 0,5 hod
  Skoro 1,3 s
  Víc než 4 roky
  Přibližně 8 minut

 9. Do následujícího obrázku doplň názvy planet (a Pluta) v naší Sluneční soustavě:
 10. (Rozměry na obrázku nejsou v měřítku!)


 11. Komety se pohybují kolem Slunce po velmi protáhlých eliptických drahách.
  V které části své trajektorie mají komety největší rychlost?
 12. Jsou-li nejblíže ke Slunci. (v perihelu - přísluní)
  Když jsou nejdále od Slunce. (v afelu - odsluní)
  Je to v průsečíku trajektorie s vedlejší poloosou elipsy. (nastává 2× během periody oběhu)
  Nelze určit, protože se rychlost komet rovnoměrně zmenšuje až do doby, kdy spadnou do Slunce. (vznikají sluneční erupce)
  Rychlost komet je ve všech částech dráhy stejná.

 13. Slunce nejsilněji září v oblasti žlutozelené barvy (na tuto barvu je lidské oko nejcitlivější). Tato barva odpovídá jeho povrchové teplotě. Jaká je teplota na povrchu Slunce?
 14. Mezi 2000 K až 3000 K
  Kolem 300 K
  Necelé 3 K
  Přes 25000 K
  Přibližně 6000 K

 15. Ze slunečního spektra bylo zjištěno, že se na Slunci ve velmi malé míře vyskytuje vápník, sodík, hořčík a železo. O něco více je v něm helia. Z převážné většiny je však Slunce tvořeno .

 16. K tomu, aby došlo k zatmění Slunce nebo Měsíce je třeba, aby Měsíc byl v tzv. uzlu (průsečíku roviny ekliptiky s trajektorií Měsíce). Navíc při zatmění Měsíce se musí Měsíc nacházet v . Naopak pro zatmění Slunce je nutné, aby byl Měsíc v .
 17. (viz. obrázek u otázky č. 1)Optimalizováno pro IE 1024×768
Použitá literatura: Rojko, M. a kol. : Fyzika kolem nás (Fyzika 4 pro základní a občanskou školu) Scienta Praha 1998, ISBN 80-7183-138-7
© A. Řehák 2004