Fyzikální veličiny

Testy pro základní školy ze znalostí převádění jednotek, měření základních fyzikálních veličin a podobně.

 


Délka tělesa

Vyjádři v metrech:

6,3 km =  m 7 240 cm =  m 9 mm =  m 7,4 dm =  m

 

Vyjádři ve správných jednotkách:

8 m = 8 000   200 m = 0,2  30  = 0,3 dm 0,48  = 4,8 cm

 

Najdi chybné zápisy a oprav je:

26 cm =  0,8 km =  42,3 m =  13,01 km = 

 

Při měření délky pracovní desky stolu bylo naměřeno 120 cm. Použité měřidlo mělo stupnici v centimetrech a při měření bylo přiloženo k hraně stolu tak, že levá hrana desky splývala s nultou čárkou stupnice.

Zapiš odchylku měření:   

Jakou největší a nejmenší délku může deska stolu mít:   

 

V dílně je složeno 40 kusů pozinkovaného plechu. Tloušťka všech kusů je 2,4 cm.

Vypočti tloušťku jednoho kusu plechu:   

 

V zeměpisu v 5. ročníku jste se dozvěděli, že délka rovníku je 40 075 km. Kolik nákladních vlaků o délce 300 m by se teoreticky mohlo postavit za sebou, aby dohromady daly délku rovníku?

 


Verze pro tisk:    *.doc pro MS Word (76 kB)    komrimovaný *.rtf (20 kB)

Zpět na úvodní stranu!
© Antonín Řehák 2003