Jednoduché stroje

 

Na páce je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,6 kg. Do kterého bodu je nutno zavěsit závaží o hmotnosti 0,4 kg, má-li být na páce rovnováha?

A  

B  

C  

D  

E

 

 

 

Jak velkou silou udržíme těleso na obrázku v rovnováze? Tření zanedbáváme.

5 N  

10 N  

20 N  

40 N

 

 

 

Určete velikost síly F1 tak, aby na jednoramenné páce nastala rovnováha. Tíhu páky zanedbáváme.

 

Odpověď:   

(Pozor na přesný zápis - mezi číselnou hodnotou a jednotkou má být jedna mezera.)

 

 


Verze pro tisk:    *.doc pro MS Word (63 kB)    komrimovaný *.rtf (28 kB)

Zpět na úvodní stranu!
© Antonín Řehák 2003